Aktualności

Fundacja wspiera projekt "Zapobieganie zakażeniom HCV"

                                             

Decyzją Zarządu Fundacja "HIGIEJA" będzie wspierała działania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w związku z realizacją pojektu "Zapobieganie zakażeniom HCV".

Czytaj więcej: Fundacja wspiera projekt "Zapobieganie zakażeniom HCV"

Pierwsza darowizna od firmy Bruker Polska Sp. z o. o.

 

1 października 2012 r.

Firma Bruker Polska Sp. z o. o. pierwszym darczyńcą Fundacji "HIGIEJA". Otrzymana darowizna finansowa w całości zostanie wykorzystana na realizację celów fundacji.

Powstanie Fundacji

 

Z potrzeby wsparcia przyszłego rozwoju Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w zamiarze utrwalenia jego wizerunku, aby mógł dalej w swej świetności istnieć, służyć nauce w zakresie ochrony zdrowia ludności, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Puławskiej 1 m. 13 w dniu 8 maja 2012 r. (Rep. A nr 947/2012 ) została ustanowiona Fundacja "HIGIEJA".

Głównymi celami Fundacji będzie wspieranie rozwoju i promocji nauki, ochrony zdrowia oraz opieki nad zabytkami, m. in. poprzez wspieranie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we wszelkich jego poczynaniach, a w szczególności:
     a)  wspieranie rozwoju nauki i nowoczesnych technologii,
     b)  upowszechnianie osiągnięć nauki, zwłaszcza dokonanych w NIZP-PZH,
     c)  wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności działań podejmowanych przez NIZP-PZH na rzecz zdrowia publicznego,
     d)  wspieranie NIZP-PZH poprzez objęcie opieką jego zabytkowej siedziby, umacnianie jego tradycji i promowanie w świecie,

Ponadto do zakresu zadań statutowych będzie należała działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, ochrony zdrowia oraz opieka nad zabytkami.

Fundacja będzie również narzędziem służącym promocji potencjału naukowego NIZP-PZH wśród podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych przedsięwzięciami zgodnymi z założeniami Fundacji.


Fundacja będzie prowadziła działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta będzie wyłączną statutową działalnością Fundacji. Działalność statutowa Fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja będzie mogła również prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na realizacje celów statutowych.

 

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Fundacja "HIGIEJA". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2012. Fundacja "HIGIEJA" higieja@higieja.org
Joomla template by TG
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!